Logističke usluge

Sve kompanije poslovnog sistema Elixir Group su strateški, administrativno i logistički povezane. Nalaze se u gradovima na obalama reka Dunava i Save – saobraćajnim arterijama regiona.

Fabrika Elixir Zorka se nalazi u Istočnoj zoni Šapca, na 98 km plovnog puta reke Save.Poseduje pristanište za istovar i utovar teretnih brodova i dugu tradiciju korišćenja reke Save kao plovnog puta.

Pored istočne zone prolazi savremena saobraćajnica povezana sa magistralnim putevima M-19 i M-21, koji su dobro povezani sa auto putevima E-70 i E-75. Kroz ceo kompleks prolazi železnički kolosek povezan u mrežu Železnica Srbije. Razvijena železnička infrastruktura je takodje važan činilac u logističkoj povezanosti kompanija i transportu sirovina i gotovih proizvoda.

Veoma važno logističko čvoriste je medjunarodna Luka Prahovo koja ima pretovarni kapacitet od preko million i po tona godišnje, omogućava prihvat i pretovar različitih vrsta tereta kao i svih važnih sirovina neophodnih za proizvodnju mineralnih djubriva, koje Dunavom dolaze preko crnomorskih luka.

Razvijena železnička infrastruktura takodje je važan činilac u logističkoj povezanosti kompanija i transportu sirovina i gotovih proizvoda.