Elixir Food u brojkama

Ponosni smo na sve do sada postignute rezultate koji su konstantno u porastu

Preradni i skladišni
kapacitet (kg)

18500

Dnevni preradni
kapacitet (t)

550

Broj zemalja
ostvarenog izvoza u 2017.

26